klub dziecięcy jest

na Osiedlu Mickiewicza w Garwolinie

Klub Dziecięcy Zegar Słoneczny przeznaczony jest dla dzieci od pierwszego do trzeciego roku życia. W ramach opieki w placówce realizowane są funkcje: opiekuńcza, wychowawcza oraz edukacyjna.
Do zadań Klubu należy przede wszystkim
-zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych;
-zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka;
- prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwy do jego wieku.

Klub Dziecięcy Zegar Słoneczny sprawuje opiekę nad 25 dzieci. Mieści się na ul. Mickiewicza 10/3 LU, na parterze w lokalu o powierzchni 175.95 m2 w ciągu usługowym budynku wielorodzinnego. Klub otwarty jest od pon. do pt. W godz. 6.30 - 17.30.

jeśli jesteś zainteresowany żłobkiem, zostaw swój kontakt, odezwiemy się.

Zegar Słoneczny 2018