top of page

żłobek jest
na Osiedlu Mickiewicza w Garwolinie

PHOTO-2021-07-21-22-17-29.jpg

nasze przyjazne  miejsce

Żłobek Zegar Słoneczny przeznaczony jest dla dzieci od pierwszego do trzeciego roku życia. W ramach opieki w placówce realizowane są funkcje: opiekuńcza, wychowawcza oraz edukacyjna.
Do zadań żłobka należy przede wszystkim:
-zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych;
-zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka;
- prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwy do jego wieku.


Żłobek Zegar Słoneczny sprawuje opiekę nad 32 dzieci, od ukończenia 20 tygodnia życia. Mieści się na ul. Mickiewicza 10/3 LU, na parterze w lokalu o powierzchni 175.95 m2 w ciągu usługowym budynku wielorodzinnego. Żłobek otwarty jest od pon. do pt. W godz. 6.30 - 17.30.
PHOTO-2021-07-21-22-17-32.jpg
PHOTO-2021-07-21-22-17-30 (1).jpg
20181023_153616.jpg
20181023_161913.jpg
PHOTO-2021-07-21-22-17-29 (1).jpg
PHOTO-2021-07-21-22-17-30.jpg
PHOTO-2021-07-21-22-17-32 (1).jpg
bottom of page