top of page

zapisy

poniżej znajdują się dokumenty rekrutacyjne do pobrania

i wypełnienia

30 bezpłatnych miejsc dla dzieci z Garwolina i okolic. Przyjęte zostaną dzieci rodziców wracających do pracy po urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim oraz rodziców bezrobotnych.

18 miejsc jest przeznaczonych dla dzieci, których mamy wracają na rynek pracy po urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim. Na kolejne 12 miejsc zostaną przyjęte dzieci rodziców, pozostających bez zatrudniania (6 mam i 6 ojców). Wymagane są stosowne zaświadczenia (zaświadczenie od pracodawcy; w przypadku osób prowadzących dział. gosp. informacja z ZUS/K RUS o okresie pobytu na w/w urlopie/oświadczenie o powrocie/wznowieniu/założeniu, np. informacja z CEIDG; um. o pracę)
W latach 2018-2020 żłobek finansowany jest z Funduszy Europejskich w ramach Osi Priorytetowej RPO WM 2014-2020, VIII Rozwój rynku pracy celem projektu jest ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3. 

W latach 2018-2020 żłobek finansowany jest z Funduszy Europejskich w ramach 8 Osi Priorytetowej RPO WM 2014-2020 - Rozwój rynku pracy. Żłobek powstał  w ramach projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich o nazwie: „30 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wielu do lat 3 w Garwolinie”. Celem głównym projektu jest powrót do aktywności zawodowej rodziców sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3, przez wprowadzenie rozwiązań ułatwiających godzenie życia rodzinnego i zawodowego polegających na utworzeniu i zapewnieniu funkcjonowania 30 nowych miejsc opieki dla dzieci do lat 3 w Garwolinie w okresie do 1.04.2018 r. do 30.09.2020 r.”

bottom of page